15 hours ago

Ołoszenie – treningi z biologii

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...

17 hours ago

Ołoszenie – kursy i gry

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013https://sz read more...

2 days ago

Anons informacyjny – kursy z programowania

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”read more...

2 days ago

Obwieszczenie – treningi z turystyki

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projekt&oacu read more...

3 days ago

Publikacja – szkolenia z kodeksu cywilnego

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3https://badaniasatysfakc read more...

3 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z mentoringu

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”read more...

5 days ago

Zaproszenie – szkolenia z Linuxa

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"read more...