11 months ago

Zaproszenie – warsztaty z transportu

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...11 months ago

Decyzja – kursy z estońskiego

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttp read more...11 months ago

Ołoszenie – treningi z biologii

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...11 months ago

Ołoszenie – kursy i gry

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013https://sz read more...11 months ago

Anons informacyjny – kursy z programowania

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”